• Územní studie sídliště Ďáblice
 • Den architektury
 • Bourání u Normy
 • Krásné Kobylisy
 • Parkování
pouze pro čtení
 • 9. Shromáždění - per rollam
 • Pronájem 16. NP - 2020
 • Opatření COVID-19
 • Čištění fasády
 • Aktualizace Evidenčních listů
čtení / zápis
 • Zasedání výboru 2021
 • Zasedání výboru 2020
 • Zasedání výboru 2019
 • Zápisy z jednání
 • Jednací řád
čtení / hlasování

Vážení vlastníci,

vstupujete na stránky Společenství Střekovská 1340 - 1346.

Stránky byly vytvořeny za účelem zkvalitnění informovanosti vlastníků bytů ve Střekovské ulici a pro zjednodušení, urychlení komunikace mezi vlastníky. Zároveň stránky jsou určeny i ke zjišťování názorů vlastníků na vyskytující se problémy související se správou společných částí domu.Věříme, že na stránkách naleznete všechny informace, které Vás zajímají.

Ke komunikaci s výborem, nebo tajemníkem společenství můžete využít tyto mailové adresy:

vybor@strekovska.cz

tajemnik@strekovska.cz

Naše stránky mohou nabídnout i placený prostor inzerci řemeslníkům, kteří nabízí služby na opravy, údržbu a revize v bytových jednotkách. Budete-li mít zájem ozvěte se nám na výše uvedené adresy.

doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.

předseda výboru Společenství Střekovská 1340-1346