O budoucnosti sídliště se rozhodne teď! Přijďte na květnové akce s politiky a architekty

Prosíme, nenechte ty, kteří ho chtějí zahustit další výstavbou, vyhrát a pomozte nám svým hlasem dotáhnout nezbytné projekty, které sídliště do budoucna ochrání.

19. května od 17:00 - Procházka s architekty Vize sídliště Ďáblice
24. května od 18:00 - Beseda v KD Ládví - nejdůležitější akce posledních let!!!

Více informací najdete zde: https://www.krasnekobylisy.cz/prochazka-a-beseda-v-kd-ladvi/

 

Níže čtěte komentář Petra Rosendorfa z ulice Frýdlantské:

Obracím se na Vás s kauzou Sídliště Ďáblice.
Na sídlišti je několik objektů bývalých nákupních středisek Včela. Tyto objekty s pozemky před časem "pirátsky" převedl do svého vlastnictví miliardář Vítek. Cca před 3 roky se pokusil na těchto pozemcích zlikvidovat stávající jedno nebo dvoupodlažní stavby a na jejich místě vystavět obytné budovy o 14 NP. Společnost CPI REALITY poskytla SVJ Frýdlantská vizualizaci budoucího objektu ve Frýdlantské, která vzbudila oprávněný odpor a obavu o znehodnocení cen bytů, do kterých vlastníci vložili své nemalé finance. Regenerací objektů vlastníci tehdy zvýšili hodnotu svého bytu cca o 500 000,- Kč, a po výstavbě nových věžáků by ji zase ztratili.
Proti tomuto záměru se postavili obyvatelé sídliště Ďáblice a spolu se spolkem Krásné Kobylisy, bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek protestními akcemi a odbornými studiemi dosáhli toho, že v předloženém Metropolitním plánu jsou tyto objekty zakresleny a situovány jako objekty komerční vybavenosti s výškovou regulací 2NP nebo max. 4NP. S tímto rozhodnutím souhlasí MČ Praha 8 i MHMP, obor územního rozvoje.

Metropolitní plán by měl začít platit od ledna 2023. Sídliště Ďáblice je stanoveno jako sídliště stabilizované, tedy bez další bytové výstavby.
Do té doby platí současné předpisy, které se snaží  vlastník Vítek zneužít a pokouší se získat souhlas se stavebním rozhodnutím ještě před platností Metropolitního plánu aby mohl začít své záměry realizovat.
Rádi bychom, a to naprostá většina obyvatel sídliště Ďáblice, aby tomuto megalomanskému záměru bylo zabráněno a to podpořením stanoviska zástupců obyvatel a ostatních, kteří jsou proti zahušťování sídliště bytovými domy.

Proto přijďte v co největším počtu na vycházku 19.5. v 17.00 před obchod Penny v Ládví, a hlavně na akci svolanou spolkem Krásné Kobylisy do KD Ládví v úterý 24. května od 18.00 na jednání s pracovníky magistrátu a MČ Praha 8, abyste znovu (a doufám že naposledy) vyjádřili rozhodný nesouhlas s jakoukoliv bytovou výstavbou na sídlišti Ďáblice.
Předem děkujeme za pochopení a za pomoc dobré věci.
Petr Rosendorf