Plán na výstavbu experimentálního modulárního bydlení

Aktuální informace k záměru Magistrátu hl.m.Prahy na Výstavbu experimentálního modulárního bydlení na stávajícím parkovišti v ulici Davídkova

 

  • Téma se řešilo také na 32. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 16.12.2021.

Odkaz na videozáznam ze zasedání

Odkaz na přepis interpelací občanů a odpovědi radních

Interpelace k tématu:

4.41.27 (strana 7) - INT. č. 32/3 – Eva Caková

5.00.47 (strana 11) - INT. č. 32/5 – Michal Hekrdla

5.07.10 (strana 13) - INT. č. 32/6 – Milan Vondra

Písemný dotaz (strana 15) INT. č. 32/1/P – Jiří Bureš