Čím větší bude vaše podpora, tím více bude hlas obyvatel sídliště slyšet

 

Čím větší bude vaše podpora, tím více bude hlas obyvatel sídliště slyšet
V uplynulých letech jsme už dosáhli několika úspěchů. Věžáky CPI stále nestojí, katastrofální územní studie od společnosti CCEA MOBA, která měla obehnat sídliště novou zástavbou, byla IPR Praha zrušena. Navázali jsme pozitivní spolupráci s MČ Praha 8 a vytvořili Vizi, jejíž principy chceme prosadit do nové územní studie. Máme za sebou mnoho hodin vyjednávání jak s MČ Praha 8, tak s Magistrátem HMP. Síla a úspěšnost našich komunikačních kanálů je však limitována dobrovolnickým charakterem spolku. Proto bychom rádi v tomto roce své aktivity zesílily.
Z toho důvodu vás chceme požádat, zdali byste nás mohli prostřednictvím SVJ/bytových družstev, nebo jako fyzické osoby, podpořit i finančně. V příloze vám zasíláme prezentaci spolku Krásné Kobylisy, kde kromě představení najdete i přehled našich plánovaných aktivit a předběžný finanční plán. Pokud nás někdo nezná, zašlete mu ji prosím. Přikládáme k tomu také právní rozbor advokátky Evy Valvodové, která vysvětluje, jakým způsobem lze finančně z prostředků SVJ/bytových družstev spolek v mezích zákona podpořit. V příloze najdete také draft darovací smlouvy, kde stačí vyplnit jen údaje darujícího a částku. V případě, že byste chtěli podpořit spolek sami jako fyzické osoby, můžete odeslat libovolnou částku na náš účet: 2401306659/2010
Budeme rádi za jakoukoliv formu spolupráce. Děkujeme nyní zejména těm, kteří s námi už spolupracovali nebo nás v minulosti finančně podpořili. Velmi si toho vážíme. Šiřte informace o našich aktivitách a budeme se těšit na společné setkání na nejbližších květnových akcích!
S pozdravem Jan Vocel.
sekretář spolku Krásné Kobylisy
Email: voceljan91@gmail.com
Telefon: 737 415 997
https://www.krasnekobylisy.cz/
https://www.facebook.com/krasnekobylisy
https://twitter.com/krasnekobylisy
https://www.instagram.com/krasnekobylisy/

Dokumenty:

Název Datum Akce
darovacsmlouvakk.doc 21.4.2022 Stáhnout
krsnkobylisy-pedstavenspolku.pdf 21.4.2022 Stáhnout
prvnanalzakposkytnutfinannpodporyspolkukrsnkobylisy.pdf 21.4.2022 Stáhnout